پژواک سکوت

روحانیون از این دروغ همبستگی‌آور عصبانیند!

ترجمهء مقاله‌ای از Independent در خصوص بیانه مجمع مدرسین قم و نگرشی  پیرامون نتایج تقلبات انتخاباتی در رفتارهای دسته‌جات سیاسی درون حکومتی.

Michael Axworthy

نوشته‌ء : مایکل اکسورتی( Michael Axworthy ).

تاریخ : دوشنبه، ۶ جولای ٢٠٠٩

ترجمه : امین                     

******************************

آقای ارنست گلنر (Ernest Gellner )، محقق جامعه شناسی انسان، در خصوص قدرت همبستگی آور ِ دروغ مطلبی نوشته:" حقیقت در دسترس همگان است، لذا بدیهی و کم ارزش می‌نماید؛ اما باور یک مطلب دروغین، التزام بیشتری را می‌طلبد.  به همین دلیل تعهد ِ جمعی ِ یک گروه نسبت به یک مطلب ناراست،  می‌تواند قدرت همبستگی مستحکمی را در بین این افراد ایجاد کند."

رژیم تهران هم تصمیم به همبسته کردن هواداران وفادارش از طریق انتخاباتی دروغین گرفت. ادبیات گفتاری آقایان خامنه‌ای و احمدی نژاد، ....


... تهمت‌هایی که به دول خارجی زده شد، باتون‌ها و گاز اشک‌آوری که بر علیه معترضان به کار رفت و بازداشت کارمندان سفارت انگلیس، همگی نادرستی این انتخابات را نمایان کرد و مشوق تعهدی در دو سوی جمع سنتی‌ها شد.

این فرضیه باعث همبستگی ِ آن گروه دیگری که به طور طبیعی خارج از محدوده‌ء سیاسی ِ دست‌اندر کار حکومت بودند هم شد. مجموعه‌ای شامل برخی افراد، که مسبوق به این در جرگهء وفاداران بودند.    چیزی که بیش از همه قابل توجه است، این که بعضی از آنها یی که نتایج صحت انتخابات را ردّ کرده‌اند، از روحانیون ردهء بالا هستند. خیلی از  آیت الله‌های دارای احترام، در خصوص این مبحث سکوت اختیار کرده‌اند، ولی هستند  از این جمع  که نتایج خبرگان را غیر‌قابل قبول و نادرست اعلام کرده‌اند.  اعلامیهء قم، تنها می تواند مهر تأییدی بر عمیق تر شدن تَرَک سیاسی حاضر باشد.

             

بعلاوه، شایعات حاکی از آن است که آیت الله مصباح یزدی، روحانی سنتی و افراطی گرا، چند هفته پیش از انتخابات، دست یازی به هر گونه وسیله ای در جهت حفظ نظام حاکم فعلی بر جمهوری اسلامی را بدون اشکال اعلام کرده است.

دروغ، از نظر تئوری، هر قدرتی می خواهد داشته باشد؛ دروغ هایی که مصرانه در مقابل برهان و حقیقتی که عده ای کثیر به آن واقف اند، در نهایت هیچ کمکی، جز به تضرر سربازان ناراستی نمی کند.  این درسی است از یک واقعیت تاریخی که به نظر می آید در سرنوشت شوم رهبران افراطی ایران رقم خورده، تا باز بیآموزند.

(( نویسندهء این مطلب، رئیس مرکز مطالعات ایران در دانشگاه اکستر(Exter ) و نویسندهء : ایران، امپراتوری دانش وری(Iran, Empire of Mind ) است. ))

پایان.

+   امین ف ; ۸:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۱٥
دنباله: Donbaleh بالاترین : Balatarin     پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir
\