وبلاگ موازی من( به دلایلی که میدانید...)

دیدم این که  یک نفر را با حذف فیزیکی‌اش یا صدایش و یا نوشته‌هایش میشود در این روزها با فشار یک دکمه به عدم فرستاد، کمی نا معقول است، باید کاری کرد؛ حالا این دکمه ماشهء اسلحه باشد یا یک کلید کامپیوتر مادر، در جایی که هم تو دانی و هم من، این فرقی ندارد. موضوع این است که حذف می‌کنند و این حذف کردنشان من‌ ِ تازه آمده به این دیار را وادار می‌کند که به فکر آتیه‌ء کلامم باشم؛ به فکر آتیهء کلام در معنای کلی آن باشم. این است که این وبلاگ دیگر را که خواهر همزاد همین است، در جایی دیگر راه انداختم. در جایی که از به هم چسبیدن حروف آنقدر نمی‌هراسند که دست به نابودیشان بزنند.

آدرس وبلاگ:     www.pejvak-e-sokoot.blogspot.com 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید